CENNÍK a VOP - TESLA modely S 3 X Y a ROADSTER

Tesla model S90D: 1 hod. 66,- EUR*; akcie šité na mieru min. 3 hod., t.j. min. 198,- EUR (vrátane DPH)

REZERVUJ alebo KÚP (bankovým prevodom) TESTOVACIU JAZDU, SVADOBNÝ ODVOZ alebo FIREMNÚ AKCIU

KÚP (online - dočasne LEN cez partnerskú stránku) TESTOVACIU JAZDU alebo SVADOBNÝ ODVOZ

Tesla model X100D: 1 hod. 78,- EUR*; akcie šité na mieru min. 3 hod., t.j. min. 234,- EUR (vrátane DPH)

REZERVUJ alebo KÚP (bankovým prevodom) TESTOVACIU JAZDU, SVADOBNÝ ODVOZ alebo FIREMNÚ AKCIU

KÚP (online - dočasne LEN cez partnerskú stránku) TESTOVACIU JAZDU alebo SVADOBNÝ ODVOZ

* jeden človek môže zakúpiť max. 3 hod. bez prerušenia (účtované ako každá začatá hodina a platí pre rýchlo nabíjacie stanice Tesla (SC Aupark v Bratislave a Hotel Kaskády pri Sliači) a okresy BA/BL, PK, SC, BB/BC, ZV + špecificky PN, RK a LM - ostatné okresy len dohodou, t.j. po odsúhlasení zmluvných strán, pričom okrem štandardne platenej doby nájmu či už Testovacej jazdy a/alebo Služby akcie „šité“ na mieru bude účtovaná aj cena za pristavenie zvoleného modelu Tesla, ktorá sa počíta v závislosti od času potrebného na príchod + spätnú cestu od najbližšej rýchlo nabíjacej stanice Tesla do konkrétneho miesta podľa platného cenníka v prepočte za každú začatú hodinu)

Akcie šité na mieru (svadobný odvoz** a firemné akcie***) v trvaní min. 3 hod. ale pri trvaní >3hod. musí byť vopred riešené a odsúhlasené dobíjanie

** svadobný odvoz (+1 hod. pre výzdobu auta bez poplatku a nutnosti riešenia a odsúhlasenia nabíjania pri neprekročení min. doby 3 hod.) účtujeme zálohu vo výške 100% z min. cenníkovej ceny Služby v závislosti od modelu Tesla (pre nevestu odporúčaná Tesla model X100D, pre ženícha odporúčaná Tesla model S90D, t.j. v prípade záujmu aj obe naraz!)

*** firemné akcie účtujeme zálohu vo výške 100% z min. cenníkovej ceny Služby v závislosti od modelu Tesla, + Kaucia vo výške 1.000,- EUR (odporúčaná Tesla model 3 Performance a Tesla Roadster pre jazdy na Slovakiaringu, Tesla model S a X pre ostatné akcie, resp. aj všetky dostupné modely naraz alebo ako súčasť teambuilding-u, ktorý si zorganizujete sami, atď.)

Spôsob platby (na základe vystavenej Zálohovej, resp. riadnej faktúry):

Všeobecné obchodné podmienky

(platné od: 12.10.2018)

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti sen+ s.r.o., IČO: 50535307, IČ DPH: SK2120374663 (ďalej len „Prenajímateľ“) a zákazníkov, ktorí sa zaregistrujú a používajú portál vyskusajteslu.sk, resp. ktorí sa dohodnú na Službe akcie „šité“ na mieru (ďalej len „Zákazníci“, resp. „Zákazník“)

1. Vymedzenie pojmov

2. Cenotvorba

3. Platobné a fakturačné podmienky

4. Vrátenie peňazí (na odchádzajúci účet)

5. Priebeh Testovacej jazdy (platí aj pre Služby akcie šité na mieru pokiaľ nie je uvedené inak) a výber termínu

6. Svadobný odvoz (špecifické podmienky pre Služby akcie „šité“ na mieru):

7. Firemná akcia (špecifické podmienky pre Služby akcie „šité“ na mieru):

8. Ochrana osobných údajov

9. Platnosť poskytovaných služieb a konta

10. Záverečné ustanovenia


* na stránke sa pracuje